Norsk Trekkspillarkiv (NTA)
Om Norsk Trekkspillarkiv

Norsk Trekkspillarkiv er en stiftelse med ideelt formål som ble opprettet 25. august 2004 av interessegruppen “Norsk Trekkspillhistories venner”.

Stiftelsens formål er å samle alle typer materiale og informasjon omkring trekkspill og musikk fremført med trekkspill i Norge, så som komposisjoner, littera­tur, lyd­fest­inger, instrumenter m.m. i ulike typer arkiv til bruk bl.a. i historisk forskning og musikk­studier, samt også i størst mulig utstrekning gjøre hele eller deler av sam­lin­gen kjent for allmennheten.

Styret består ved stiftelsen av 5 medlemmer, og har en bred musikkfaglig, administrativ, økonomisk og juridisk sammensetning. Roar Hensvold er styrets leder og de øvrige styremedlemmene er Geir Harry Haugland, Bente Midtsveen, Tore-Arnfinn Ødegård og Tone Cecilie Hundére. Sistnevnte fungerer også som stiftelsens forretningsfører. I tillegg inviteres også Norske Trekkspilleres Landsforbund til å ha ett styremedlem i stiftelsen fra sitt eget landsstyre.

Målet for stiftelsen er ikke å besitte en stor samling fysisk materiale, men å dokumentere og indeksere både noter, innspillinger, litteratur og instrumenter i en database. For oppbevaring av fremtidig donert materiale vil en søke å få i stand et samarbeid med Nasjonalbiblioteket. Det vil også tas initiativ overfor musikk-utdannelsesinstitusjoner i Norge for å få i stand et samarbeid om bruk av arkivet i utdannelsesøyemed. Interessegruppen synes det er synd at alt for mye materiale omkring musikk fremført på trekkspill og dets utøvere skal forbli mer eller mindre godt bevarte hemmeligheter i private samlinger for til slutt i verste fall rett og slett gå tapt. 

Noen tilbakemeldinger vi har fått som gleder oss:

Norsk Jazzarkiv: Hei og gratulerer med opprettelsen av trekkspillarkivet!
Det er jo noen berøringspunkter mellom jazz og trekkspill også her i landet.

Norges Musikkhøgskole: Dette er eit kjempeflott initiativ og absolutt på tide.
Trekkspelarane og trekkspelmusikken har alt for lenge vore oversett og neglisjert. Flott initiativ!!

Rådet for folkemusikk og folkedans: Eg vil berre spontant ynskje dykk lukke til med det nye arkivet! Dette er ein viktig del av vår musikksoge.

Heisann Trekkspillvenner!
Dette var et kjempetiltak. Denne siden kommer jeg til å følge med "argus-øyne".

Trekkspillnytt: Dette ser spennende ut, og vil skrive om det i Trekkspillnytt.