Norsk Trekkspillarkiv (NTA)
Lydopptak

Steffensen, Fridtjof Nicolai
Vals (mp3 - 2,3 mb)
Reinlender (mp3 - 1,8mb)