Norsk Trekkspillarkiv (NTA)
trekkspillarkivet.no
Vi håper å bli et oppslagsregister hvor man kan finne bilder, ev. lydopptak, oversikt over noteutgivelser/komposisjoner, kort biografi , etc., over kjente trekkspill-personligheter i Norges land. Sidene ble første gang opprettet september 2004 og kommer nå i fornyet utgave.
Biografier
Vi samler informasjon om trekkspillere i Norge. Vi har foreløpig satt opp en alfabetisk liste med noen kjente navn. Her finner du opplysninger om når de er født og når de døde. Relevant informasjon om disse trekkspillerne og andre, mottas gjerne!
[Les mer]
Nicolai Steffensen
Mannen du ser i designet på bildet øverst til venstre heter Nicolai Fridtjof Steffensen. Han var en av de virkelige store trekkspillere som brakte trekkspillmusikken opp på et høyt nivå i Norge fra ca. 1909 frem til 1942.
[Les mer]